5 sposobów jak przekonać pracowników do pracy zgodnie z zasadami bhp

W ciągu życia, człowiek średnio spędza w pracy ponad 90 360 godzin, co łącznie wynosi około 10 lat. Ważne jest zatem, aby przez ten okres czasu, pracownik miał zapewnione bezpieczne i komfortowe warunki w środowisku pracy. 
Oczywiście, wszelkie zasady w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są zapisane w przepisach prawa. Pracownik jest uprawniony do pracy w warunkach tak bezpiecznych, jak to jest racjonalnie możliwe, co oznacza, że nie musi wykonywać prac zagrażających jego życiu lub zdrowiu, dopóki nie zostaną wdrożone wszelkie dostepne środki ostrożności.

Myślisz zatem, że robisz wszystko, co należy, aby zapewnić bezpieczeństwo w środowisku pracy. Przy każdej okazji mówisz o zagrożeniach i ryzyku, masz wprowadzone zasady i procedury, wzmocnione znakami, tabliczkami i sloganami. Jednak pomimo obowiązujących norm prawnych,  prowadzonych szkoleń oraz adekwatnej edukacji w zakresie zasad bhp, wypadki w Twoim zakładzie nadal mają miejsce, a jedną z ich głównych przyczyn jest niestosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz urządzeń zabezpieczających (środków zabezpieczających przed upadkiem z wysokości, urządzeń wentylacyjnych, osłon)? Dzieje się tak, bowiem zasady są skuteczne tylko wtedy, gdy pracownicy ich przestrzegają. A dlaczego pracownicy nie przestrzegają zasad bhp? Oto kilka powodów:

 1. Brak znajomości przepisów BHP – pracodawca nie poinformował swoich przełożonych o zasadach bezpieczeństwa
  w miejscu pracy,  nie zaznajomił z oceną ryzyka, nie zapewnił środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej.
 2. Szkolenia pracowników odbywają się zbyt rzadko, dlatego zapomina się o szczegółach.
 3. Zasady bhp nie są wystarczająco jasne.
 4. Pracownicy podążają tropem przełożonych - jeśli przełożony nie przestrzega podstawowych zasad bhp, pracownik również nie będzie ich przestrzegał.
 5. Wielu pracowników traktuje zasady BHP jako irytujące, a środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej jako elementy utrudniające ich pracę.

Jak zatem skutecznie zmotywować pracowników do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w środowisku pracy?

 1. Polityka i kultura bezpieczeństwa ponad wszystko
  Już od pierwszego dnia pracy, pracownik powinien wiedzieć, że bezpieczeństwo jest jedną z głównych wartości Twojej organizacji. Prowadzenie szkoleń, ćwiczeń, systematycznej oceny ryzyka, czy stosowanie tabliczek oraz slangów o zagrożeniach, pozytywnie wpływa na zapewnienie bezpieczeństwa w pracy. Firma powinna poruszać kwestie bezpieczeństwa podczas regularnych spotkań pracowników, aby podkreślić powagę tematu w organizacji. Informuj pracowników o kwestiach bezpieczeństwa i śledź wypadki w Twoim zakładzie, aby przypominać pracownikom o znaczeniu zasad bhp w środowisku pracy. Upewnij się, że Twoi pracownicy znają swoją wartość i że priorytetowo traktujesz swoje bezpieczeństwo, co równie ważne, nie mów im tylko o bezpieczeństwie - pokaż im jak działać bezpiecznie. 
 2. Podstawowy krok do sukcesu, to zapewnienie odpowiednich narzędzi
  Jeśli ustaliłeś, że środki ochrony indywidualnej są niezbędne w środowisku pracy, zapewnij je. Jeśli lepsze oświetlenie, lepsza wentylacja i lepsze warunki sanitarne przyczyniłyby się do bezpieczniejszego miejsca pracy, zajmij się również tymi kwestiami. Bez względu na to, jak dobrze prezentujesz zasady i jak elokwentnie je sformułowałeś, Twoi pracownicy również zwracają baczną uwagę na Twoje działania. Pokaż im, że masz na myśli to, co mówisz, i pokaż im, że ich dobro ma dla ciebie znaczenie. Odpowiednio wyposaż swoich pracowników i zapewnij im szkolenie w zakresie bezpieczeństwa, aby wziąć ich bezpieczeństwo w swoje ręce.
 3. Szkolenia, szkolenia i jeszcze raz szkolenia
  Szkolenie jest kluczem do wypełnienia luki między przepisami na papierze a praktyką, a dobry program szkoleniowy powinien być punktem wyjścia do zdobycia poparcia pracowników. Konieczne jest, aby poinstruować pracowników, kiedy i dlaczego muszą nosić środki ochrony indywidualnej, jak ich prawidłowo używać, jak je kontrolować, jak je przechowywać i dbać o nie. Szkolenie powinno być również dostosowane do różnych działów organizacji. Niektórzy ludzie muszą się nauczyć, jak bezpiecznie obsługiwać duży wózek widłowy, a ktoś musi nauczyć się zmieniać toner w drukarce. Natomiast wszyscy muszą wiedzieć, jak radzić sobie chociażby z pożarem. Szkolenie to najlepsza okazja do zmotywowania pracowników do bezpiecznego wykonywania obowiązków zawodowych, ponieważ to na spotkaniach szkoleniowych pracownik najbardziej uświadamiany jest o tym, jakie ogromne konsekwencje mogą go spotkać, jeśli nie będzie przestrzegał zasad bhp.
 4. Konsultacje z pracownikami
  Stosunek pracowników do bezpieczeństwa zmienia się, gdy angażujesz ich w dyskusję na temat zdrowia i bezpieczeństwa oraz zezwalasz im na udział w opracowywaniu polityki. Jest to przydatne z wielu powodów. Przede wszystkim, pozwoli Ci dowiedzieć się, co jest ważne dla Twoich pracowników z punktu widzenia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Oprócz tego zwiększy się zaangażowanie i  świadomość pracownika wobec obowiązujących w Twojej firmie zasad bhp. Poinformuj go zatem, że zależy Ci na jego wkładzie w zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy.
 5. Kary za nieprzestrzeganie zasad, nagrody za ich egzekwowanie
  Jeśli pracownicy nie przestrzegają przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, musisz powiedzieć, że jest to niedopuszczalne. Jasna procedura dyscyplinarna dotycząca nieprzestrzegania wymogów bezpieczeństwa pomoże przekonać pracowników o znaczeniu bezpiecznej pracy. Twoi podwładni powinni czuć się odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa w zakładzie. Przypominaj pracownikom, że ich dbałość o bezpieczeństwo ma bezpośredni wpływ na ich miejsce pracy, ich bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo ich współpracowników. Jako pracodawca również powinieneś wprowadzić premie za wzorowe przestrzeganie przepisów, noszenie odzieży ochronnej oraz stosowanie wymaganych środków zabezpieczających. Nagrody za przestrzeganie zasad bhp lub pomysły dotyczące nowych rozwiązań odnośnie  bezpieczeństwa mogą obejmować karty podarunkowe, karty paliwowe, czy karnety filmowe.

Wyzwaniem dla pracodawców jest uświadomienie pracownikom znaczenia bezpieczeństwa i uzyskanie ich poparcia dla inicjatyw firmy na rzecz bezpieczeństwa. Jeśli pracownik czuje się bezpiecznie w swoim otoczeniu, będzie działać lepiej. Aby programy bezpieczeństwa w Twojej firmie przyniósł sukces, pracownicy muszą być zmotywowani i zaangażowani. Przestrzegając tych zasad, zapewnisz kontynuację kultury zorientowanej na bezpieczeństwo.