Dlaczego gaśnica nie zadziałała?

Urządzenie, o którym mowa spotkamy w obiektach wymienionych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719). Prawidłowe ich rozmieszczenie pozwala na szybkie zadziałanie, zminimalizowanie strat materialnych, a także ochronę ludzkiego zdrowia i życia. Dodatkowo powinny one znajdować się w miejscach łatwo dostępnych, dobrze widocznych, a w obiektach wielokondygnacyjnych, jeśli pozwalają warunki techniczne, w tych samych miejscach na każdej kondygnacji.

Tak, oczywiście mowa o jednym z podstawowych elementów zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu – gaśnicy. Wiedzę na temat rozmieszczenia gaśnic w obiekcie, rodzaju pożarów, do których jest przeznaczona oraz zasad poprawnego użycia gaśnicy nowy pracownik powinien posiąść  już w pierwszym dniu pracy między innymi podczas szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP. Jest to niewątpliwie bardzo ważna sprawa, choć w większości przypadków pomijana i traktowana nad wyraz pobłażliwie. Najczęściej wychodzimy z założenia, że przecież każdy wie jak wygląda gaśnica, do czego służy i na pewno znajdzie się osoba, która pierwsza zauważy pożar i zdąży użyć jej przede mną, a ja będę stał z boku, śmiał się i komentował jak ta osoba sobie nie radzi.

Ale od początku... Na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce „Porady” możemy znaleźć informacje jak zachować się w sytuacji zaistnienia pożaru. Jest tam mowa, że każdy, podkreślam każdy, jest zobowiązany podjąć działania w celu likwidacji pożaru. Działania należy rozpocząć od zaalarmowania osób przebywających w strefie niebezpiecznej oraz wezwania Straży Pożarnej. Następnie przystępujemy do gaszenia pożaru przy pomocy miejscowych środków gaśniczych, niesiemy pomoc osobom zagrożonym, a w przypadku konieczności przystępujemy do ewakuacji. W tym właśnie momencie gaśnica okazuje się bardzo potrzebnym wyposażeniem obiektu. Mało kto pamięta, a może nawet wie, że do gaśnicy powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 metra, a odległość do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 metrów.

W tym momencie dochodzimy do meritum sprawy - § 3 pkt 2 ww. rozporządzenia brzmi „Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej "gaśnicami", powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.”

Odpowiedź na tytułowe pytanie, co się stało, że gaśnica nie zadziałała? Czym spowodowane jest niepowodzenie akcji gaśniczej, która mogła zakończyć się na etapie pożaru w zarodku? Ponownie wracamy do przepisów – tym razem do § 3 pkt 3 rozporządzenia, w którym wskazuje się, że przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Czy w Twoim przedsiębiorstwie ktoś kontroluje terminy przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych sprzętu przeciwpożarowego? Czy Twoi pracownicy wiedzą jak prawidłowo korzystać ze sprzętu gaśniczego dostępnego w zakładzie? Warto zainteresować się tym tematem, zanim będzie za późno.