Gorąco w pracy

Gorąco w pracy – jakie działania chroniące pracowników należy podjąć…
Mimo, iż kalendarzowe lato mamy od kilku dni (20 czerwca w roku 2020 na półkuli północnej) już teraz wysokie temperatury dają o sobie znać. Co roku zarówno pracodawcy, jak i pracownicy zadają to samo pytanie:

Do podjęcia jakich kroków zobowiązany jest pracodawca w związku z letnimi upałami dokuczającymi w miejscu pracy?
Pytanie jest nad wyraz trafne, gdyż podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zatem nie może on pozostać obojętny zarówno na uciążliwości, jak i niebezpieczeństwa wynikające z wysokich temperatur w miejscu pracy.
 
Wysoka temperatura a ryzyko zawodowe
Mikroklimat jest jednym z czynników fizycznych środowiska pracy, które mogą być szkodliwe lub uciążliwe dla pracownika. Wśród składowych mikroklimatu są takie parametry jak: temperatura powietrza, ruch powietrza, wilgotność powietrza oraz promieniowanie cieplne. Wysoka temperatura na stanowisku pracy jest zagrożeniem, które wpływa na bezpieczeństwo pracowników, komfort pracy oraz wydajność. Upały niosą za sobą szereg negatywnych skutków zdrowotnych takich jak: przegrzanie organizmu, udar cieplny, odwodnienie. Dlatego pracodawca powinien sprawdzić czy w ocenie ryzyka zawodowego ujęte są zagrożenia związane z mikroklimatem i jakie działania profilaktyczne w niej zaproponowano, aby szkodliwość i uciążliwość wysokich temperatur zminimalizować. Z wykonania działań profilaktycznych wskazanych w ocenie ryzyka zawodowego pracodawca może być rozliczany np.: podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
 
Środki zapobiegawcze
Przepisy nie określają maksymalnej temperatury w pomieszczeniach pracy, więc w przypadku upałów  pracownicy nie mają możliwości powstrzymania się od wykonywania pracy. Wyjątek stanowią młodociani, dla których niedozwolona jest praca w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 30 OC a wilgotność powietrza jest większa niż 65%. Ponadto kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą być zatrudnione w warunkach mikroklimatu gorącego.
W sytuacji, gdy:

  • podczas pracy na otwartej przestrzeni występuje temperatura otoczenia powyżej 25OC;
  • na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28oC;
  • występują warunki gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WGBT) powyżej 25OC;

pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom nieodpłatnie zimne napoje w ciągu całej zmiany roboczej w ilości zaspokającej potrzeby pracujących. Obowiązek ten wynika z art. 232 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Napoje mogą być wzbogacone w sole mineralne i witaminy np. w formie tabletek musujących.
W ramach dodatkowych środków zapobiegawczych pracodawca może zaplanować dodatkowe przerwy w pracy lub na zewnątrz budynku zainstalować wodny prysznic w postaci mgiełki lub kurtynę wodną. Podejmując działania profilaktyczne warto pamiętać o możliwości konsultacji wdrażanych działań z lekarzem medycyny pracy!
 
Rozwiązania techniczne
W celu spowolnienia wzrostu temperatury na stanowisku pracy należy zabezpieczyć pomieszczenia pracy przed nadmiernym nagrzewaniem i nasłonecznieniem poprzez osłonę źródeł światła naturalnego np. okien i świetlików przez rolety, malowanie. Urządzenia służące do wymiany powietrza powinny być sprawne i posiadać wygodny dostęp do sterowania. Wentylacja i klimatyzacja powinny być regularnie konserwowane, aby utrzymać ich wysoką sprawność i zapobiec namnażaniu bakterii. Wdrażając rozwiązania techniczne chroniące przed upałem w pomieszczeniu pracy należy pamiętać, aby stosowane urządzenia techniczne nie generowały dodatkowych zagrożeń takich jak drgania czy hałas!
 
Profilaktyka zdrowotna i pierwsza pomoc w skutkach upałów
Nie każdy proces technologiczny czy kondycja finansowa przedsiębiorstwa pozwala na schładzanie pomieszczeń pracy do  temperatury zapewniającej komfort cieplny.  Dlatego tak ważnym jest aby każdy z pracowników, a szczególnie osoby wyznaczone w zakładzie do  udzielania pierwszej pomocy,  wiedziały jak objawia się przegrzanie organizmu i udar cieplny oraz jakie czynności podjąć aby takiego stanu uniknąć lub udzielić pierwszej pomocy w przypadku jego wystąpienia.  Pobierz poniższą ikonografikę i udostępnij ją swoim pracownikom, aby wiedzieli jak reagować w takiej sytuacji.

Pliki do pobrania