Jak zdobyć pracę magazyniera?

Zgodnie z doniesieniami Rzeczpospolitej, magazynierzy są drudzy na liście najczęściej poszukiwanych kandydatów do pracy – wyprzedzają ich jedynie sprzedawcy. Łącznie w kwietniu i maju 2020 roku na magazynierów czekało aż 9.504 oferty pracy, mimo, że aż 68 % firm ograniczyło albo zawiesiło procesy rekrutacyjne wskutek pandemii koronawirusa. Jak wyróżnić się spośród kandydatów do pracy na stanowisku magazyniera?
 
Posiadaj kwalifikacje
Praca magazyniera wiąże się przede wszystkim z transportowaniem wielu materiałów, nierzadko ciężkich, których nie można transportować ręcznie. Najpopularniejszym urządzeniem ułatwiającym owy transport jest powszechnie używany w zakładach wózek widłowy. Posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego (dalej: UDT) jest ogromnym atutem kandydata na stanowisko magazyniera, a nierzadko wręcz warunkiem koniecznym do podjęcia pracy. Posiadanie kwalifikacji operatora wydawanych przez UDT jest niezwykle istotne w rekrutacji. Pracodawca nie może bowiem nowozatrudnionego pracownika dopuścić do pracy przy użyciu wózka jezdniowego podnośnikowego, jeżeli nie ma on ww. kwalifikacji, nawet jeżeli pracownik posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze wózka widłowego, czy legitymuje się zaświadczeniem o ukończeniu kursu z zakresu z obsługi wózka wydanym przez instytucję szkoleniową. Zakaz dopuszczania do pracy przy obsłudze wózka widłowego nowozatrudnionego pracownika nieposiadającego kwalifikacji do obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego wynika z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 2017 roku (znowelizowanego w 2019 roku) na mocy którego stopniowo stracą ważność już wydane imienne zezwolenia na obsługę wózków jezdniowych w zakładzie, a jednocześnie zabrania się wydawania nowych imiennych zezwoleń na obsługę wózka widłowego, jeżeli pracownik nie posiada  zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego lub książeczki operatora wydanej przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 
Mając na uwadze powyższy stan prawny przestaje dziwić fakt poszukiwania przez rekruterów kandydatów, którzy posiadają uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych. Zatrudniając bowiem osobę bez kwalifikacji wydanych przez UDT pracodawca musi skierować pracownika na stosowny egzamin przed komisją kwalifikacyjną UDT (poprzedzony najczęściej kursem do niego przygotowującym), co stanowi inwestycję w nowozatrudnionego pracownika, a co więcej uniemożliwia natychmiastowe powierzenie mu obowiązków związanych z obsługą wózka.
 
Nie ulega wątpliwości, że posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych stanowi nierzadko największy atut kandydata na stanowisko magazyniera, a w niektórych branżach nawet i na stanowisko sprzedawcy (np.: w marketach budowlanych). O tym jak zdobyć uprawnienia operatora wózka jezdniowego podnośnikowego pisaliśmy w poprzednim artykule – dostępny [TUTAJ].
Dodatkowe kursy lub szkolenia przydatne w pracy magazyniera i warte wpisania w CV to kurs Microsoft Office (Excel), wszelkie kursy związane z logistyką, gospodarką magazynową, a w niektórych zakładach również z przewozem materiałów niebezpiecznych. Jeśli stanowisko, na które jesteś rekrutowany, wymaga posiadania konkretnych uprawnień, powinieneś umieć powiedzieć na rozmowie kwalifikacyjnej, kiedy je zdobyłeś, jak nazywa się podmiot wydający dane dokumenty i do czego Cię one uprawniają.
 
Zaprezentuj siebie i swoje kompetencje miękkie
Podczas rozmowy należy zaprezentować także swoje kompetencje miękkie, takie jak sumienność, dokładność czy umiejętność pracy zespołowej. Jeśli jesteś gotów do pracy w systemie zmianowym, koniecznie podkreśl swoją elastyczność, gdyż to niezaprzeczalny atut w przypadku pracy fizycznej. 
 
Z punktu widzenia pracodawcy poszukującego pracownika magazynu ważna jest również:

  • duża sprawność fizyczna pracownika,
  • skrupulatność i umiejętność dbania o porządek,
  • wytrzymałość na wysiłek, 
  • gotowość do intensywnej pracy,
  • łatwość wykonywania kilku czynności jednocześnie.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej postaraj się wskazać rekrutującemu, że te cechy opisują Ciebie i Twoje podejście do pracy.

Aby doszło do rozmowy….
Oferty pracy dla magazyniera znajdziesz obecnie na każdym portalu internetowym zawierającym zbiór ofert pracy. Ogłoszeń rekrutacyjnych możesz również szukać na stronie internetowej konkretnego pracodawcy, w zakładce kariera lub rekrutacja. Gdy znajdziesz interesującą Cię ofertę przystąp do stworzenia atrakcyjnego CV, gdyż dokument ten to nie jedynie formalność, szczególnie jeżeli zgłoszeń pochodzących od kandydatów do pracy jest niemało.
 
To co przykuje uwagę rekrutera to ciekawe podsumowanie zawodowe w CV, czyli kilka krótkich zdań o Twoim doświadczeniu i kwalifikacjach pozwalających podjąć pracę właśnie na stanowisku magazyniera w danej firmie. W dalszej części CV pamiętaj wskazać swoje umiejętności miękkie oraz specjalistyczne (związane z magazynowaniem), ale również zdobyte kwalifikacje (odbyte kursy, szkolenia itp.). Z kolei opisując doświadczenie w CV, na samej górze tej sekcji podaj ostatnie miejsce, w którym pracowałeś, a poniżej dawniejsze miejsca zatrudnienia. Wystarczy, że podasz miesiąc i rok, w których zacząłeś i zakończyłeś pracę na danym stanowisku, jego nazwę oraz nazwę pracodawcy, ale warto wypisać jakie obowiązki wykonywałeś u danego pracodawcy oraz wspomnieć o szczególnych osiągnięciach (np.: awans na kierownika zmiany po roku pracy).
 
Nie zapominaj o tym, że CV jest Twoją wizytówką – na jego podstawie jesteś wstępnie oceniany, a złe pierwsze wrażenie trudno zmienić. Dlatego zadbaj o estetykę swojego CV, a wybierając się na rozmowę kwalifikacyjną ubierz się nienagannie i swoją pewnością siebie i profesjonalizmem zdobądź tę pracę!