Koronawirus a kultura bezpieczeństwa

Nie ulega wątpliwości, że czas na podsumowanie szkód spowodowanych przez pandemię koronawirusa SARS – COV - 2 dopiero nadejdzie. Obserwując organizację pracy współpracujących z firmą Szkoleniowiec przedsiębiorstw, trudno nie spostrzec, że aktualna kultura bezpieczeństwa (lub jej brak) oraz podejście pracodawców i pracowników do kwestii bezpieczeństwa oraz higieny pracy są bardzo zróżnicowane. Dlatego tak ważne jest wprowadzenie dobrych praktyk i wykorzystanie ich po zakończeniu pandemii.

Nasze spostrzeżenia związane z kulturą bezpieczeństwa w dobie koronawirusa znajdziesz w artykule opublikowanym na łamach kwartalnika wydawanego przez Wielkopolską Izbę Budownictwa - artykuł na stronach 14 - 15 do pobrania poniżej. 

Pliki do pobrania