Kurs operatora wózków jezdniowych

W związku ze zmianami w prawie, które obowiązują od sierpnia 2018 roku, każdy nowo zatrudniany pracownik na stanowisku operator wózka widłowego, musi posiadać uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, a osoby dotychczas pracujące jako operatorzy wózków jezdniowych, które nie posiadają do tego kwalifikacji, a jedynie ukończony kurs i imienne zezwolenie pracodawcy, muszą kwalifikacje w odpowiednim terminie uzyskać.

 WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE

  • ukończenie 18. roku życia
  • posiadanie wykształcenia co najmniej podstawowego

RODZAJE KURSÓW

kurs prowadzący do uzyskania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

KURSY ORGANIZUJEMY W 3 FORMACH:

Kurs hybrydowy - zajęcia teoretyczne online oraz zajęcia praktyczne na placu manewrowym

  • zdobądź wiedzę teoretyczną dzięki materiałom dostępnym na naszej platformie e - learning
  • ćwicz rozwiązywanie testów egzaminacyjnych na platformie e-learning
  • uczestnicz w 9 godz. zajęć praktycznych w dogodnym dla Ciebie terminie

W ramach kursu organizujemy egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego.

Cena kursu: 450,00 zł
Koszt egzaminu: 212,34 zł

 

Kurs stacjonarny – uprawnienia w tydzień
Kurs składa się z sześciu spotkań - proces szkolenia, obejmujący zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, dopasowany jest do umiejętności oraz predyspozycji kursantów i został oparty o program Urzędu Dozoru Technicznego.

Kurs obejmuje 37 godzin, w tym 28 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych oraz 9 godzin zegarowych zajęć praktycznych.

Cena kursu: 650,00 zł
Koszt egzaminu: 212,34 zł

 

Kurs powtórkowy
Od lat jesteś operatorem wózków jezdniowych, a zmiana przepisów zmusiła Cię do uzyskania kwalifikacji wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego? To jest kurs dla Ciebie!

W ramach jednodniowego dokształcenia:

  • uczestnicząc w wykładach zaktualizujesz swoją wiedzę teoretyczną wymaganą na egzaminie,
  • otrzymasz materiały szkoleniowe, dzięki którym usystematyzujesz dotychczasową wiedzę,

W ramach kursu organizujemy egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego.

Cena kursu: 200,00 zł
Koszt egzaminu: 212,34 zł

 

Oferta dla Twojej firmy
Istnieje możliwość przeprowadzenia kursu oraz egzaminu przed UDT na terenie zakładu pracy Klienta, jednak w takim przypadku oferta cenowa przygotowana jest indywidualnie według potrzeb Klienta.

kurs prowadzący do uzyskania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Organizujemy szkolenie oraz egzamin przed UDT na terenie zakładu pracy Klienta - oferta cenowa przygotowana jest indywidualnie według potrzeb Klienta, a cena uzależniona jest od liczby uczestników kursu.

kurs prowadzący do uzyskania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych unoszących

Organizujemy szkolenie (zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne) - oferta cenowa przygotowana jest indywidualnie według potrzeb Klienta, a cena uzależniona jest od liczby uczestników kursu.

PO UKOŃCZENIU KURSU 

uczestnik przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed egzaminatorami Urzędu Dozoru Technicznego. Wszelkie formalności związane z organizacją egzaminu załatwiamy za Ciebie. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, egzaminowany otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

ZMIANA PRZEPISÓW

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 2017 roku (znowelizowanym w 2019 roku) stopniowo stracą ważność imienne zezwolenia na obsługę wózków jezdniowych w zakładzie – aby być operatorem wózka jezdniowego będzie trzeba posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego lub książkę operatora wydaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Imienne zezwolenia zachowują ważność tylko do dnia:

  • 31.12.2023 r. jeżeli wystawione zostały do dnia 31 grudnia 2004 roku
  • 31.12.2026 r. jeżeli wystawione zostały do dnia 31 grudnia 2014 roku
  • 31.12.2027 r. jeżeli wystawione zostały od dnia 1 stycznia 2015 roku

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

 

 

Więcej informacji

Magdalena Paluszak
Specjalista ds. szkoleń

mail: m.paluszak@szkoleniowiec.poznan.pl

tel.: 61 84 00 440

Pliki do pobrania