Kurs operatora wózków jezdniowych dla firm

W związku ze zmianami w prawie, które obowiązują od sierpnia 2018 roku, każdy nowo zatrudniany pracownik na stanowisku operator wózka widłowego, musi posiadać uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, a osoby dotychczas pracujące jako operatorzy wózków jezdniowych, które nie posiadają do tego kwalifikacji, a jedynie ukończony kurs i imienne zezwolenie pracodawcy, muszą kwalifikacje w odpowiednim terminie uzyskać.

 WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE

  • ukończenie 18. roku życia
  • posiadanie wykształcenia co najmniej podstawowego
 

Oferta dla Twojej firmy
prowadzimy kurs oraz organizujemy egzamin przed UDT na terenie zakładu pracy Klienta - oferta cenowa przygotowana jest indywidualnie według potrzeb Klienta.

kurs prowadzący do uzyskania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Organizujemy szkolenie oraz egzamin przed UDT na terenie zakładu pracy Klienta - oferta cenowa przygotowana jest indywidualnie według potrzeb Klienta, a cena uzależniona jest od liczby uczestników kursu.

kurs prowadzący do uzyskania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych unoszących

Organizujemy szkolenie (zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne) - oferta cenowa przygotowana jest indywidualnie według potrzeb Klienta, a cena uzależniona jest od liczby uczestników kursu.

PO UKOŃCZENIU KURSU 

uczestnik przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed egzaminatorami Urzędu Dozoru Technicznego. Wszelkie formalności związane z organizacją egzaminu załatwiamy za Ciebie. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, egzaminowany otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

ZMIANA PRZEPISÓW

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 2017 roku (znowelizowanym w 2019 roku) stopniowo stracą ważność imienne zezwolenia na obsługę wózków jezdniowych w zakładzie – aby być operatorem wózka jezdniowego będzie trzeba posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego lub książkę operatora wydaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Imienne zezwolenia zachowują ważność tylko do dnia:

  • 31.12.2023 r. jeżeli wystawione zostały do dnia 31 grudnia 2004 roku
  • 31.12.2026 r. jeżeli wystawione zostały do dnia 31 grudnia 2014 roku
  • 31.12.2027 r. jeżeli wystawione zostały od dnia 1 stycznia 2015 roku

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

 

 

Więcej informacji

Magdalena Paluszak
Specjalista ds. szkoleń

mail: m.paluszak@szkoleniowiec.poznan.pl

tel.: 61 84 00 440

Pliki do pobrania