Kurs spawania

Chcesz zdobyć uprawnienia spawalnicze? A może jesteś spawaczem i musisz odnowić swoje uprawnienia? Jeżeli odpowiedź jest twierdząca to trafiłeś pod właściwy adres – do centrum szkoleniowego, które wykształciło niespełna 2 tysiące spawaczy.

ORGANIZACJA KURSU

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu końcowego według Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w trybie weekendowym oraz w dni robocze, zarówno w godzinach porannych jak i popołudniowych, przez wykładowców oraz instruktorów, posiadających wiedzę teoretyczną, praktyczną oraz doświadczenie w zakresie zagadnień poruszanych na kursie.

Zajęcia praktyczne prowadzimy we własnej spawalni szkoleniowej atestowanej przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach spełniającej wymagania ochrony przeciwpożarowej, wyposażonej w profesjonalną instalację wentylacyjną oraz przemysłowe spawarki. Kurs spawalniczy w jednym procesie (metodzie) trwa średnio 5 tygodni.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE

 • ukończenie 18. roku życia
 • posiadanie wykształcenie]a co najmniej podstawowego
 • posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy spawacza

RODZAJE KURSÓW

Z nami nauczysz się spawania następującymi metodami:

 • MAG (135) 
 • TIG (141) 
 • MIG (131)
 • Spawanie gazowe (311)
 • MMA (111)

Kursy ze wszystkich wyżej wymienionych metod prowadzone są na 3 poziomach zaawansowania:

 • kurs podstawowy - spawanie spoin pachwinowych
 • kurs ponadpodstawowy (etap 1) - spawanie spoin czołowych blach
 • kurs ponadpodstawowy (etap 2) - spawanie spoin czołowych rur

PO UKOŃCZENIU KURSU uczestnik przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed egzaminatorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, egzaminowany otrzymuje świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza oraz książkę spawacza.

ODNOWIENIE UPRAWNIEŃ SPAWALNICZYCH

Posiadasz uprawnienia spawalnicze i wykonujesz zawód spawacza – pamiętaj, że uprawnienia trzeba odnawiać. Aktualnie obowiązujące normy egzaminowania spawaczy określają ważność uprawnień spawalniczych na 2 lata - po tym okresie aby nadal móc wykonywać prace spawalnicze należy poddać się weryfikacji umiejętności. Aby odnowić uprawnienia spawacza wystarczy zapisać się w naszym ośrodku na egzamin i w obecności egzaminatora Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach wykonać próbkę podlegającą ocenie - po pozytywnej ocenie wykonanych spawów uprawnienia zostają przedłużone na kolejne dwa lata.

 

Więcej informacji

Jerzy Augustyniak
Specjalista ds. szkoleń

mail: j.augustyniak@szkoleniowiec.poznan.pl 

tel.:  61 84 00 440

Pliki do pobrania