Nadzór BHP na budowie

Bezpieczne warunki pracy determinują prawidłowy przebieg procesu budowlanego. Między innymi dlatego warto wesprzeć się profesjonalistami z zakresu bhp i p.poż. którzy pomogą w bezpiecznej organizacji i przebiegu szeroko rozumianych robót budowlanych.     

Nasz nadzór obejmuje:

  • kompleksową obsługę BHP inwestycji, projektu, remontu zarówno z ramienia Inwestora, jak i Generalnego Wykonawcy,
  • kontrolę budowy zakończonej szczegółowym raportem - częstotliwość kontroli wg. ustaleń indywidualnych,
  • kompleksową obsługę BHP dla firm podwykonawczych,
  • współpracę przy opracowaniu dokumentacji tj.: Plan BIOZ, procedury, instrukcje bezpiecznego wykonywania robót, ocena ryzyka zawodowego,
  • kontrolę podwykonawców pod względem spełniania przez nich wymagań BHP wynikających z przepisów prawa, jak i postanowień umownych.

Więcej informacji

Magdalena Paluszak
Specjalista ds. szkoleń

mail: m.paluszak@szkoleniowiec.poznan.pl

tel.: 61 84 00 440