Prawo pracy

Kapitał ludzki jest jednym z głównych czynników decydujących o sukcesie przedsiębiorstwa, dlatego też szeroko rozumiane prawo pracy jest kluczowym zagadnieniem, które powinno być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej. Z tego właśnie powodu dla każdego przedsiębiorcy bardzo ważne jest fachowe doradztwo w zakresie spraw pracowniczych.

Bieżąca obsługa przedsiębiorców z zakresu prawa pracy

Świadczymy pomoc klientom w dostosowaniu dokumentacji z zakresu prawa pracy do wymogów prawa oraz potrzeb biznesowych.  Asystujemy przy zatrudnieniu pracowników, jak również w procesie zwolnień zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

Audyty procedur i dokumentacji pracowniczej

Przygotowywanie regulacji wewnątrzzakładowych

Przygotowujemy regulacje wewnątrzzakładowe takie jak regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania czy też regulaminy zakładowych funduszy świadczeń socjalnych.

Korzystanie z pracowników firm zewnętrznych

Restrukturyzacja zatrudnienia

Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi

Mediacje pracownicze

Wsparcie w relacjach ze związkami zawodowymi

Więcej informacji

Magdalena Paluszak
Specjalista ds. szkoleń

mail: m.paluszak@szkoleniowiec.poznan.pl

tel.: 61 84 00 440