Szkolenia dla służby BHP

Adresatami szkolenia są pracownicy służby bhp oraz osoby wykonujące zadania tej służby. Nasz program szkolenia jest zgodny ramowym programem szkolenia okresowego dla ww. osób stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jako cel szkolenia stawiamy sobie:

Zaktualizowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu bhp

m.in. poprzez omówienie zmian w przepisach prawa dotyczących bhp, ale również orzecznictwa oraz poglądów doktryny i instytucji państwowych (PIP, PIS, ministerstwo właściwe ds. pracy); podczas szkolenia wykorzystywane jest również doświadczenie całego zespołu eksperckiego spółki Szkoleniowiec, które każdego dnia pełni zadania służby bhp w ponad 80 przedsiębiorstwach i napotykając na swojej drodze rozmaite „bhp-owskie zagwostki”

Poszerzenie bhp-owskich horyzontów

Czy samopoczucie w pracy ma wpływ na jej bezpieczeństwo? Czy mobbing i dyskryminacja w zakładzie to problem działu bhp? Ile o ochronie środowiska i ochronie przeciwpożarowej musi wiedzieć bhp-owiec? Na te i inne pytania odpowiadamy w ramach szkolenia.

Trening kompetencji niezbędnych w pracy bhp-owca

gdyż by być cenionym specjalistą ds. bhp nie wystarczy posiadać wiedzę dziedzinową – ważne jest również posiadanie wielu kompetencji tj.: umiejętności komunikacyjne i trenerskie, empatia, umiejętność oceny zagrożeń, ale również zachowań i źródeł postaw w miejscu pracy.

Masz 4 formy szkolenia do wyboru:

 • trzyetapowe samokształcenie kierowane:
  • przekazanie materiałów szkoleniowych (online) oraz zadań zaliczeniowych do wykonania „w domu”;
  • ocena wykonanych zadań zaliczeniowych;
  • indywidualne konsultacje (4 godz. lekcyjne), podczas których uczestnicy mogą wyjaśnić wątpliwości pojawiające się w ich codziennej praktyce lub te, które narodziły się podczas lektury materiału szkoleniowego, czy też wykonywania zadań zaliczeniowych;
 • miejsce szkolenia: online lub stacjonarnie w siedzibie Szkoleniowiec w Poznaniu, przy ul. Obornickiej 274
 • termin szkolenia: ustalany indywidualnie
 • cena: 800,00 zł/ osobę (cena zawiera: materiały szkoleniowe, udział w indywidualnych konsultacjach)
 • trzyetapowe samokształcenie kierowane:
  • przekazanie materiałów szkoleniowych (online) oraz zadań zaliczeniowych do wykonania „w domu”;
  • ocena wykonanych zadań zaliczeniowych;
  • konsultacje grupowe (czas trwania to 2 dni - 16 godz. lekcyjnych), które przybierają formę wykładowo- warsztatową; w ich trakcie uczestnicy mogą wyjaśnić wątpliwości pojawiające się w ich codziennej praktyce lub te, które narodziły się podczas lektury materiału szkoleniowego, czy też wykonywania zadań zaliczeniowych;
 • miejsce szkolenia: sala szkoleniowa na terenie miasta poznania
 • termin szkolenia: sprawdź [tutaj]
 • cena: 1.300,00 zł/ osobę (cena zawiera: materiały szkoleniowe, udział w dwudniowych konsultacjach, bufet kawowy oraz lunch w dniach konsultacji)
 • trzyetapowe samokształcenie kierowane:
  • przekazanie materiałów szkoleniowych (online) oraz zadań zaliczeniowych do wykonania „w domu”;
  • ocena wykonanych zadań zaliczeniowych;
  • konsultacje grupowe (czas trwania ustalany z Klientem), które przybierają formę wykładowo- warsztatową; w ich trakcie uczestnicy mogą wyjaśnić wątpliwości pojawiające się w ich codziennej praktyce lub te, które narodziły się podczas lektury materiału szkoleniowego, czy też wykonywania zadań zaliczeniowych;
 • miejsce szkolenia: do ustalenia z Klientem
 • termin szkolenia: ustalany indywidualnie
 • cena szkolenia uzależniona jest od liczby uczestników oraz wybranego miejsca szkolenia
 • samokształcenie kierowane przy użyciu platformy szkoleniowej online – JUŻ WKRÓTCE!
 • atuty tej formy szkolenia:
  • uczysz się w dowolnym miejscu i czasie oraz we własnym tempie przyswajasz wiedzę (do każdego ekranu szkoleniowego możesz wrócić w dowolnym momencie)
  • na bieżąco weryfikujesz swoją wiedzę poprzez rozwiązywanie testów i zadań
  • oszczędzasz czas i pieniądze
  • możesz korzystać z konsultacji online (za pośrednictwem platformy szkoleniowej)
 • cena szkolenia: 500,00 zł/ osobę
 • termin szkolenia: nabór ciągły – dostęp do materiałów na platformie szkoleniowej otrzymasz w przeciągu 2 dni roboczych od wniesienia opłaty za szkolenie