Terminy

31 maja Uprawnienia do pracy z urządzeniami elektrycznymi (do 1 kV lub pow. 1 kV) - 31.05.2022 więcej
31 maja Egzamin spawalniczy/Odnowienia spawalnicze 31.05.2022 więcej
01 czerwca Uprawnienia do pracy z urządzeniami wytw. ciepło lub gaz - 01.06.2022 więcej
14 czerwca Uprawnienia do pracy z urządzeniami elektrycznymi (do 1 kV ub pow. 1 kV) - 14.06.2022 więcej
15 czerwca Uprawnienia do pracy z urządzeniami wytw. ciepło lub gaz - 15.06.2022 więcej
28 czerwca Uprawnienia do pracy z urządzeniami elektrycznymi (do 1 kV ub pow. 1 kV) - 28.06.2022 więcej
29 czerwca Uprawnienia do pracy z urządzeniami wytw. ciepło lub gaz - 29.06.2022 więcej
12 lipca Uprawnienia do pracy z urządzeniami elektrycznymi (do 1 kV ub pow. 1 kV) - 12.07.2022 więcej
13 lipca Uprawnienia do pracy z urządzeniami wytw. ciepło lub gaz - 13.07.2022 więcej
09 sierpnia Uprawnienia do pracy z urządzeniami elektrycznymi (do 1 kV ub pow. 1 kV) - 09.08.2022 więcej
10 sierpnia Uprawnienia do pracy z urządzeniami wytw. ciepło lub gaz - 10.08.2022 więcej
30 sierpnia Uprawnienia do pracy z urządzeniami elektrycznymi (do 1 kV ub pow. 1 kV) - 30.08.2022 więcej