Szkolenie pierwszej pomocy w miejscu pracy

Zarówno w życiu codziennym, jak i w pracy, mogą wydarzyć się nieoczekiwane i nagłe sytuacje, w których drugi człowiek będzie potrzebował naszej pomocy. Im lepiej jesteśmy na takie okoliczności przygotowani merytorycznie, tym bardziej racjonalne działania podejmujemy. Program szkolenia zawiera zagadnienia związane z pierwszą pomocą dorosłym, aby przygotować uczestników do udzielenia pomocy w najczęściej występujących zdarzeniach - od utraty przytomności, przez urazy po stany nagłe i chorobowe. Wiedza zdobyta na kursie pozwoli zachować zimną krew i podjąć odpowiednie działania w oczekiwaniu na przyjazd służb medycznych.

Kilka faktów skłaniających do organizacji i uczestnictwa w szkoleniu:

15

minut to czas dojazdu pogotowia ratunkowego – w tym czasie życie drugiego człowieka jest w Twoich rękach!

40

tysięcy przypadków nagłego zatrzymania krążenia corocznie odnotowuje się w Polsce

84

tysiące osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy w Polsce w 2018 roku

ORGANIZACJA SZKOLENIA

Prowadzimy cyklicznie szkolenia otwarte w siedzibie spółki Szkoleniowiec w Poznaniu, jak również szkolenia zamknięte dla grup zorganizowanych

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Organizujemy szkolenia w różnym wymiarze czasowym – najczęściej wybieranym szkoleniem jest szkolenie trwające 8 godzin lekcyjnych, organizowanym w godz. 9:00 – 15:00

MIEJSCE SZKOLENIA

 • siedziba spółki Szkoleniowiec w Poznaniu
 • siedziba pracodawcy
 • szkolenia wyjazdowe

PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA dostosowujemy do oczekiwań uczestników oraz poziomu ich wiedzy. W przypadku szkoleń zamkniętych program szkolenia dostosowywany jest do charakteru pracy wykonywanej przez uczestników i branży prowadzonej przez pracodawcę działalności gospodarczej.

Zawsze poruszamy takie zagadnienia jak:

 • zasady funkcjonowania systemu udzielania pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie
 • bezpieczeństwo ratownika
 • wywiad i kontakt z poszkodowanym
 • wzywanie służb ratunkowych
 • postępowanie z osobą nieprzytomną
 • instruktaż przeprowadzania resuscytacji, w tym z użyciem AED

Często program poszerzamy o zasady postępowania:

 • w stanach nagłych (zawał serca, udar mózgu, epilepsja, anafilaksja)
 • przy urazach (urazy kręgosłupa, złamania, zwichnięcia, skręcenia, opatrywanie ran)
 • przy oparzeniach i odmrożeniach

PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA

Po ukończeniu szkolenia, każdy z uczestników otrzymuje imienne zaświadczenie i może zostać wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy w ramach zakładowego systemu pierwszej pomocy w roli ratownika pierwszego kontaktu. Uprawnienia pozostają w zgodności z właściwymi przepisami Kodeksu Pracy.

DLACZEGO WARTO PRZESZKOLIĆ SIĘ U NAS?

Gdyż stawiamy na umiejętności praktyczne! Podczas zajęć do dyspozycji kursantów oddajemy:

 • elektroniczne fantomy (dorosły, dziecko, niemowlę)
 • fantom do trenowania postępowania przy zadławieniu
 • treningowe AED
 • symulatory ran i opatrunki, kołnierz ortopedyczny

Szkolenie prowadzi lekarz lub instruktor udzielania pierwszej pomocy, którzy posiadają bogate doświadczenie szkoleniowe – wiedzą jak udzielać pierwszej pomocy, ale też jak uczyć jej udzielać, a nasze szkolenia przebiegają zawsze w miłej atmosferze, na podstawie spersonalizowanego programu szkolenia.

ZOBACZ NA JAKIM SPRZĘCIE PRACUJEMY...

 

 

Pliki do pobrania