Usługi BHP

Szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie BHP

Zlecając nam przeszkolenie swoich pracowników zdejmujesz z siebie odpowiedzialność za jego wartość merytoryczną oraz przebieg.

KOGO SZKOLIMY?

KOGO SZKOLIMY?

Pracowników z każdej branży oraz należących do wszystkich grup zawodowych – szkolimy pracowników zatrudnionych na stanowiskach:

 • robotniczych,
 • administracyjno- biurowych,
 • inżynieryjno- technicznych oraz
 • osoby kierujące pracownikami,
 • pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne, jak również
 • pracowników służby bhp.
GDZIE SZKOLIMY?

GDZIE SZKOLIMY?

Nasza sala szkoleniowa w Poznaniu – Twoja firma – ONLINE

Odbywaj szkolenie okresowe bhp gdzie chcesz i kiedy chcesz korzystając z naszej intuicyjnej platformy e- learning.  Zapoznaj się z naszymi materiałami szkoleniowymi, rozwiąż test online i natychmiast odbierz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego bhp - wszystko bez wychodzenia z biura lub domu! 

KTO PROWADZI SZKOLENIE?

KTO PROWADZI SZKOLENIE?

Nasi wykładowcy dysponują kompletami uprawnień niezbędnych do prowadzenia szkoleń z zakresu BHP. Jesteśmy doświadczonymi praktykami, stąd szkolenia bogate są w przykłady „z życia wzięte”. Co więcej, w naszym zespole znajdują się nie tylko specjaliści ds. bhp, ale również prawnicy, ratownicy medyczni i strażacy.

 

Organizacja szkolenia

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (wstępne i okresowe)

Chcesz zorganizować szkolenie w dziedzinie bhp, którego treść będzie dostosowana do zagrożeń występujących w Twoim zakładzie i będzie uwzględniało wewnętrzne regulacje obowiązujące w Twoim zakładzie – bardzo dobry pomysł!

Razem przeprowadzimy analizę w Twojej firmie, aby zdiagnozować istotne tematy i zagrożenia:

 • przygotujemy program szkolenia oraz materiały szkoleniowe
 • przeprowadzimy profesjonalne wykłady
 • wystawimy zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp

 

SZKOLENIA OTWARTE

SZKOLENIA OTWARTE – w każdy czwartek!

W każdy czwartek organizujemy w naszej siedzibie otwarte szkolenie w dziedzinie BHP – szkolenia wstępne (instruktaż ogólny) oraz szkolenie okresowe.

Jeśli chcesz przeszkolić jednego lub niewielką grupę pracowników - to rozwiązanie jest właśnie dla Ciebie!

Nie musisz płacić za indywidualne szkolenie dla całej firmy, możesz wysłać do nas jednego pracownika i zapłacić tylko za niego.

Szkolenia są organizowane w każdy czwartek w godzinach 8:00 - 14:30 - niezależnie od liczby uczestników. Nie wymagamy wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa!

E-LEARNING

SZKOLENIA ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY E- LEARNING

Nie chcesz odbywać szkolenia w formie instruktażu - skorzystaj z wygodnej, w pełni responsywnej platformy e- learningowej. Dzięki temu rozwiązaniu odbędziesz w pełni wartościowe szkolenie BHP nie odchodząc od komputera!

Szkolenie BHP poprzez platformę e-learningową realizowane jest dla trzech grup zawodowych:

 • pracownicy administracyjno-biurowi
 • osoby kierujące pracownikami
 • pracownicy inżynieryjno- techniczni

Platforma e-learning to oszczędność czasu pracownika oraz niższy koszt niż standardowe szkolenie.

 

Służba BHP w zakładzie

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w wykonywaniu obowiązków pracodawcy z zakresu BHP i P.POŻ.

Decydując się na współpracę z nami zyskujesz doświadczonego i kompetentnego partnera, który będzie stale dbał o poprawę, jak i utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa w Twojej firmie. 

MY wesprzemy Cię w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy Twoich pracowników

TY będziesz mógł skupić się już tylko na rozwoju swojej działalności!

Zastanawiasz się czy potrzebujesz służbę bhp w zakładzie?

POTRZEBUJESZ gdyż przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę zatrudniającego ponad 10 pracowników obowiązek posiadania służby bhp, która ma być wsparciem dla pracodawcy przy wypełnianiu obowiązków z zakresu bhp. To Ty jako pracodawca ponosisz odpowiedzialność za bezpieczeństwo w prowadzonym zakładzie pracy, dlatego im bardziej fachowego i doświadczonego doradcę będziesz posiadał, tym będziesz spokojniejszy o stan bezpieczeństwa w zakładzie.

Nie musisz znać się na bhp – wystarczy Ci fachowy doradca!

Zatrudniasz ponad 100 osób, przepisy prawa wymagają zatrudnienia bhp-owca na etat i szukasz pracownika służby bhp w kilkuletnim stażem... MY mamy łącznie ponad 100- letnie doświadczenie w wykonywaniu obowiązków z zakresu BHP!

Jeżeli masz prawny obowiązek posiadania etatowej służby bhp to nic nie stoi na przeszkodzie aby skorzystać z naszych usług – wyznaczony z naszego ramienia opiekun bhp w Twojej firmie może być przez Ciebie zatrudniony na część etatu, jednocześnie będąc wspieranym w swoich działaniach przez nasz doświadczony i kompetentny 10- osobowy zespół specjalistów.

 

Jak wygląda współpraca z nami?

Audyt wstępny

Kompleksowa kontrola stanu BHP w zakładzie, zarówno z punktu widzenia technicznego, jak również prawnego; uwzględniamy dostaczone przez Państwa wymogi bezpieczeństwa stawiane przez odbiorców; audyt zakończony jest pisemną analizą stanu bhp, którą przekazujemy pracodawcy;

Działania naprawcze

Jeżeli w wyniku audytu wyjdą na jaw wszelkiego rodzaju nieprawidłowości z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub ochrony przeciwpożarowej, wówczas wprowadzamy dziłania naprawdze, aby jak najszybciej doprowadzić zakład pracy do stanu zgodnego z wymaganiami przepisów prawa.

Bieżąca obsługa

 • Wykonywanie wszelkich obowiązków służby bhp wynikających z przepisów prawa
 • Comiesięczna kontrola stanu bhp zakończona "protokołem kontroli" zawierającym zalecenia związane z bhp i p.poż.
 • Organizacja szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp (bezpłatnie)

Audyty BHP

Celem audytu jest weryfikacja i ocena obecnie funkcjonujących warunków i rozwiązań organizacyjnych w zakresie BHP w Twojej firmie. Audyt prowadzimy o autorsko przygotowane listy kontrolne, dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów prawa.

Przygotowanie dokumentacji

Na 5 dni przed wizytą audytora wysyłamy listę dokumentów, które należy przygotować na audyt.

Audyt dokumentacyjny

Prawnik oraz specjalista ds. bhp kontroluje, czy wymagane przepisami prawa dokumenty zostały sporządzone oraz czy ich treść jest pełna i zgodna z warunkami pracy w zakładzie.

Audyt techniczny

Kontrola obszarów tj.: obiekty i pomieszczenia pracy (spełnienie wymagań prawnych), elektryczność (pomiary, eksploatacja), czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne (środki ochrony, pomiary), stanowiska i procesy pracy, maszyny i urządzenia techniczne (stan techniczny, instrukcje, CE), magazynowanie i składowanie.

Audyty ochrony p.poż.

Kontrola instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, organizacji systemu przeciwpożarowego, znaków p.poż., rozmieszczenia i ważności sprzętu gaśniczego.

Podsumowanie audytu

W formie raportu przedstawiamy nieprawidłowości oraz wskazujemy zalecenia, które staramy się dostosować do możliwości technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych Państwa Zakładu

Nadzór BHP na budowie

Bezpieczne warunki pracy determinują prawidłowy przebieg procesu budowlanego. Między innymi dlatego warto wesprzeć się profesjonalistami z zakresu bhp i p.poż. którzy pomogą w bezpiecznej organizacji i przebiegu szeroko rozumianych robót budowlanych.     

Nasz nadzór obejmuje:

 • kompleksową obsługę BHP inwestycji, projektu, remontu zarówno z ramienia Inwestora, jak i Generalnego Wykonawcy,
 • kontrolę budowy zakończonej szczegółowym raportem - częstotliwość kontroli wg. ustaleń indywidualnych,
 • kompleksową obsługę BHP dla firm podwykonawczych,
 • współpracę przy opracowaniu dokumentacji tj.: Plan BIOZ, procedury, instrukcje bezpiecznego wykonywania robót, ocena ryzyka zawodowego,
 • kontrolę podwykonawców pod względem spełniania przez nich wymagań BHP wynikających z przepisów prawa, jak i postanowień umownych.

Wypadki przy pracy

Pomożemy Ci:

 • profesjonalnie opracować dokumentację powypadkową
 • w postępowaniu prowadzonym przez PIP w związku z wypadkiem przy pracy
 • w postępowaniu karnym prowadzonym w związku z wypadkiem przy pracy
 • w sporze o odszkodowanie czy zadośćuczynienie
Postępowanie powypadkowe

Postępowanie powypadkowe

prowadząc postępowanie powypadkowe pomagamy ustrzec się najczęściej popełnianych błędów i zminimalizować ryzyko prowadzenia przeciwko pracodawcy postępowań karnych lub cywilnych w związku z wypadkiem przy pracy

Postępowanie powypadkowe

Obszerna analiza okoliczności i przyczyn wypadku 

sprawdzamy prawidłowość ustaleń PIP, wskazujemy na uchybienia pracodawcy przygotowując Cię na zarzuty jakie może postawić Ci prokurator oraz ewentualne roszczenia uzupełniające poszkodowanego w postępowaniu cywilnym

Postępowanie powypadkowe

Reprezentacja

w przypadku postawienia zarzutów przez prokuratora lub wytoczenia powództwa przez poszkodowanego wraz z doświadczonymi pełnomocnikami procesowymi będziemy Cię reprezentować w postępowaniu przygotowawczym, polubownym, mediacyjnym, jak również w postępowaniu sądowym

Świadcząc usługi łączymy wiedzę oraz doświadczenie z zakresu prawa i bhp – dysponowanie jednocześnie wiedzą z tych dwóch zakresów pozwala nam na wszechstronną ocenę działań prokuratury, PIP czy przeciwnika procesowego oraz skuteczną reprezentację pracodawcy przed organami państwowymi, w tym sądami.

Szkolenia dla służby BHP

Adresatami szkolenia są pracownicy służby bhp oraz osoby wykonujące zadania tej służby. Nasz program szkolenia jest zgodny ramowym programem szkolenia okresowego dla ww. osób stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jako cel szkolenia stawiamy sobie:

Zaktualizowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu bhp

m.in. poprzez omówienie zmian w przepisach prawa dotyczących bhp, ale również orzecznictwa oraz poglądów doktryny i instytucji państwowych (PIP, PIS, ministerstwo właściwe ds. pracy); podczas szkolenia wykorzystywane jest również doświadczenie całego zespołu eksperckiego spółki Szkoleniowiec, które każdego dnia pełni zadania służby bhp w ponad 80 przedsiębiorstwach i napotykając na swojej drodze rozmaite „bhp-owskie zagwostki”

Poszerzenie bhp-owskich horyzontów

Czy samopoczucie w pracy ma wpływ na jej bezpieczeństwo? Czy mobbing i dyskryminacja w zakładzie to problem działu bhp? Ile o ochronie środowiska i ochronie przeciwpożarowej musi wiedzieć bhp-owiec? Na te i inne pytania odpowiadamy w ramach szkolenia.

Trening kompetencji niezbędnych w pracy bhp-owca

gdyż by być cenionym specjalistą ds. bhp nie wystarczy posiadać wiedzę dziedzinową – ważne jest również posiadanie wielu kompetencji tj.: umiejętności komunikacyjne i trenerskie, empatia, umiejętność oceny zagrożeń, ale również zachowań i źródeł postaw w miejscu pracy.

Masz 4 formy szkolenia do wyboru:

 • trzyetapowe samokształcenie kierowane:
  • przekazanie materiałów szkoleniowych (online) oraz zadań zaliczeniowych do wykonania „w domu”;
  • ocena wykonanych zadań zaliczeniowych;
  • indywidualne konsultacje (4 godz. lekcyjne), podczas których uczestnicy mogą wyjaśnić wątpliwości pojawiające się w ich codziennej praktyce lub te, które narodziły się podczas lektury materiału szkoleniowego, czy też wykonywania zadań zaliczeniowych;
 • miejsce szkolenia: online lub stacjonarnie w siedzibie Szkoleniowiec w Poznaniu, przy ul. Obornickiej 274
 • termin szkolenia: ustalany indywidualnie
 • cena: 800,00 zł/ osobę (cena zawiera: materiały szkoleniowe, udział w indywidualnych konsultacjach)
 • trzyetapowe samokształcenie kierowane:
  • przekazanie materiałów szkoleniowych (online) oraz zadań zaliczeniowych do wykonania „w domu”;
  • ocena wykonanych zadań zaliczeniowych;
  • konsultacje grupowe (czas trwania to 2 dni - 16 godz. lekcyjnych), które przybierają formę wykładowo- warsztatową; w ich trakcie uczestnicy mogą wyjaśnić wątpliwości pojawiające się w ich codziennej praktyce lub te, które narodziły się podczas lektury materiału szkoleniowego, czy też wykonywania zadań zaliczeniowych;
 • miejsce szkolenia: sala szkoleniowa na terenie miasta poznania
 • termin szkolenia: sprawdź [tutaj]
 • cena: 1.300,00 zł/ osobę (cena zawiera: materiały szkoleniowe, udział w dwudniowych konsultacjach, bufet kawowy oraz lunch w dniach konsultacji)
 • trzyetapowe samokształcenie kierowane:
  • przekazanie materiałów szkoleniowych (online) oraz zadań zaliczeniowych do wykonania „w domu”;
  • ocena wykonanych zadań zaliczeniowych;
  • konsultacje grupowe (czas trwania ustalany z Klientem), które przybierają formę wykładowo- warsztatową; w ich trakcie uczestnicy mogą wyjaśnić wątpliwości pojawiające się w ich codziennej praktyce lub te, które narodziły się podczas lektury materiału szkoleniowego, czy też wykonywania zadań zaliczeniowych;
 • miejsce szkolenia: do ustalenia z Klientem
 • termin szkolenia: ustalany indywidualnie
 • cena szkolenia uzależniona jest od liczby uczestników oraz wybranego miejsca szkolenia
 • samokształcenie kierowane przy użyciu platformy szkoleniowej online – JUŻ WKRÓTCE!
 • atuty tej formy szkolenia:
  • uczysz się w dowolnym miejscu i czasie oraz we własnym tempie przyswajasz wiedzę (do każdego ekranu szkoleniowego możesz wrócić w dowolnym momencie)
  • na bieżąco weryfikujesz swoją wiedzę poprzez rozwiązywanie testów i zadań
  • oszczędzasz czas i pieniądze
  • możesz korzystać z konsultacji online (za pośrednictwem platformy szkoleniowej)
 • cena szkolenia: 500,00 zł/ osobę
 • termin szkolenia: nabór ciągły – dostęp do materiałów na platformie szkoleniowej otrzymasz w przeciągu 2 dni roboczych od wniesienia opłaty za szkolenie