Kurs operatora wózków widłowych

Zdobycie dodatkowych umiejętności oraz uprawnień to jeden z najskuteczniejszych sposobów na poprawę swojej pozycji na rynku pracy. Nic więc dziwnego, że niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się kurs na wózek widłowy. Jest on realizowany w oparciu o program udostępniony przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach i nadzorowany przez Ministra Właściwego do Spraw Gospodarki. Zunifikowany program daje gwarancje uzyskania przez każdego uczestnika określonych kompetencji, co czyni kurs na wózek widłowy bardzo skutecznym.

Gwarancją wysokiego poziomu jest wykwalifikowana i doskonale przygotowana do prowadzenia zajęć kadra szkoleniowa. Kurs na wózek widłowy krok po kroku prowadzi każdego uczestnika przez problematykę obsługi wózka, a następnie poprzez zajęcia praktyczne pozwala uzyskać wszelkie niezbędne umiejętności. Nasz kurs na operatora wózka widłowego obejmuje swoim programem następujące punkty:

 • typy stosowanych wózków,
 • budowa wózka,
 • czynności operatora przy obsłudze wózków przed rozpoczęciem pracy i po pracy wózkami,
 • czynności operatora w czasie pracy wózkami,
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
 • wiadomości z zakresu bhp,
 • praktyczna nauka jazdy,
 • wiadomości o doborze technicznym,
 • wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia,
 • zajęcia praktyczne.

Program kursu został ułożony w przemyślany sposób i jest nastawiony nie tylko na rozwijanie umiejętności praktycznych. Poza doskonaleniem obsługi sprzętu, kurs na wózek widłowy ma za zadanie zapoznać przyszłego operatora z wszystkimi procedurami, a także informacjami technicznymi niezbędnymi do serwisowania czy regulacji wózka. Ponadto każdy kurs wózka widłowego to możliwość zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu ładunkoznawstwa oraz odbycia stosownego szkolenia z zakresu BHP.

Po ukończeniu kursu na wózek widłowy istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego, w terminie podanym w trakcie trwania kursu. Zdanie go stanowi zwieńczenie szkolenia i daje pełne uprawnienia do pracy w charakterze operatora wózka widłowego.

Informacje organizacyjne:

 • zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 16:00-20:00 oraz w sobotę w godz. 8:00-16:00,
 • miejsce odbywania się zajęć (teoretycznych i praktycznych): Poznań, ul. Obornicka 274.

Forma zgłoszenia uczestnictwa:

 • za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej,
 • osobiście w siedzibie firmy Szkoleniowiec w Poznaniu przy ul. Obornickiej 274.

Organizujemy również kursy zamknięte zarówno w naszym ośrodku, jak i w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.