Kursy spawania

 

Proces spawania jest w przemyśle powszechnie stosowany od lat, ze względu na stosunkowo niewielkie koszty bardzo dobrą wytrzymałość wykonywanych połączeń. Prawidłowo wykonane złącze spawane charakteryzuje się regularnością i jednakowymi parametrami wytrzymałościowymi na całej długości spawu. Kursy spawania mają na celu przygotować pracowników do wykonywania wysokiej jakości złączy spawanych różnego rodzaju. Podczas zajęć przedstawiane są wszelkie niezbędne podstawy teoretyczne, pozwalające uczestnikom szkolenia świadomie realizować część praktyczną zgodnie z programem szkolenia. Każdy z uczestników szkolenia nabywa wiedzę i umiejętności, pozwalające mu na wykonywanie złącz spawanych doczołowych, kątowych jednostronnych oraz dwustronnych (w tym teowych, narożnych oraz krzyżowych), jak również przylgowych (nakładkowych i zakładkowych). Prawidłowe wykonanie spoiny czołowej, pachwinowej, brzeżnej, otworowej czy punktowej to absolutne podstawy, które wszyscy po odbyciu naszego kursu spawania mają świetnie opanowane.

Kursy spawania (wszystkimi metodami) organizowane przez spółkę Szkoleniowiec są przeprowadzane zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Zajęcia odbywają się w atestowanej spawalni wyposażonej w nowoczesny sprzęt spawalniczy. To gwarantuje, że wszyscy uczestnicy naszych kursów spawania są przygotowani do pracy w firmach dysponujących najnowszej generacji sprzętem. Naszym celem jest bowiem nie tylko zapoznanie z zasadami spawania, ale również zaznajomienie z obsługą powszechnie stosowanych w nowoczesnych fabrykach urządzeń spawalniczych. Taki kurs spawania to zatem poważny argument podczas poszukiwania pracy w poważnym przedsiębiorstwie.

W naszym ośrodku organizujemy egzaminy pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, jak również Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania uprawnień do wykonywania złącz podlegających UDT.

Przypominamy o obowiązku odnawiania uprawnień spawalniczych po upływie 2 lat od dnia ich uzyskania. W celu odnowienia uprawnień zapraszamy do naszego ośrodka. Prowadzone przez nas kursy spawania są również doskonałym sposobem na poprawę warsztatu dla każdego uprawnionego spawacza.