Jesteś tutaj


Przyszłość zaczyna się dzisiaj!. Kursy nabywania kwalifikacji w zakresie spawania różnymi metodami dla osób z Wielkopolski.


Przyszłość zaczyna się dzisiaj!. Kursy nabywania kwalifikacji w zakresie spawania różnymi metodami dla osób z Wielkopolski.

 

Firma Szkoleniowiec Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnych kursach z zakresu:

 1. Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG,
 2. Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG,
 3. Spawania elektrodą otuloną
 4. Spawania gazowego

realizowanych w ramach projektu: Przyszłość zaczyna się dzisiaj! Kursy nabywania kwalifikacji w zakresie spawania różnymi metodami dla osób z Wielkopolski  finansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 180 osób w wieku 25-64 lata (o niskich kwalifikacjach, z subregionu poznańskiego) zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji, dzięki uzyskaniu kwalifikacji zawodowych w zakresie spawania w okresie 01.11.2016 – 31.10.2018.

Planowanym efektem realizacji projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia poprzez uzyskanie kwalifikacji z zakresu spawania przez 162 osoby z grupy docelowej, w tym 54 w zakresie spawania metodą MAG, 63 w zakresie spawania metodą TIG, 27 w zakresie spawania gazowego oraz 18 w zakresie spawania blach i rur elektrodami otulonymi.

Całkowita wartość projektu: 438 472,25 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 394 625,02 PLN

Do udziału w szkoleniach mogą zgłosić się osoby, które:

 • znajdują się w wieku 25 – 64 lata
 • posiadają status:
  • osoby pracującej (w tym również osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim/rodzicielskim),
  • bezrobotnej, w tym długotrwale (osoba długotrwale bezrobotna to osoba pozostająca bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy),
  • biernej zawodowo (osoby, które aktualnie nie pracują i nie są bezrobotne. Osoby bierne zawodowe to również osoby, które przebywają na urlopie wychowawczym
  • i nie są jednocześnie zarejestrowane jako osoby bezrobotne)
 • mają co najwyżej średnie wykształcenie
 • nie uczestniczyły w żadnym wsparciu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • posiadają miejsce zamieszkania na terenie powiatów: gnieźnieńskiego, grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, poznańskiego i m. Poznania, wrzesińskiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego, wrzesińskiego

Aby zgłosić się na kurs prosimy o wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego wraz z ankietą predyspozycji zawodowych i przesłanie mailem na adres: biuro@szkoleniowiec.poznan.pl lub dostarczyć osobiście do biura projektu ul. Obornicka 274, 60-693 Poznań.

Dodatkowo dla kobiet, biorących udział w Projekcie, zapewniamy zwrot kosztów za opiekę na dzieckiem (dziećmi).

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z p. Agnieszką Tuczyńską pod nr telefonu 61 8 400-440 lub drogą mailową a.tuczynska@szkoleniowiec.poznan.pl

PIERWSZE KURSY JUŻ W LISTOPADZIE!

REKRUTACJA TRWA, ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE: