szkoleniowiec

SZKOLENIE W ZAKRESIE ADR

 

1. Kurs podstawowy ADR

 • Nowe regulacje prawne

 • Nowe rozwiązania techniczne

  i merytoryczne – dotyczące przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
 • Czas trwania kursu: 24 godziny

 • Ukończenie kursu daje  możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego (egzamin składa się z  30 pytań o charakterze testowym)

 • Zaświadczenie ADR uprawniające do przewozu materiałów niebezpiecznych (wydawane w języku polskim i angielskim) jest ważne we wszystkich krajach objętych konwencją ADR

 • Zaświadczenie traci ważność po upływie 5 lat

2. Specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach

 • Nowe regulacje prawne

 • Nowe rozwiązania techniczne i merytoryczne

 • Czas trwania kursu: 16 godzin

 • Ukończenie kursu daje  możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego (egzamin składa się
  z  16 pytań o charakterze testowym)

 • Zaświadczenie ADR uprawniające do przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach (wydawane w języku polskim i angielskim) jest ważne we wszystkich krajach objętych konwencją ADR

 • Zaświadczenie traci ważność po upływie 5 lat

3. Specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1

 • Nowe regulacje prawne

 • Nowe rozwiązania techniczne i merytoryczne

 • Czas trwania kursu: 8 godzin

 • Ukończenie kursu daje  możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego (egzamin składa się
  z  15 pytań o charakterze testowym)

 • Zaświadczenie ADR uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1. (wydawane
  w języku polskim i angielskim) jest ważne we wszystkich krajach objętych konwencją ADR

 • Zaświadczenie traci ważność po upływie 5 lat

4. Specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7

 • Nowe regulacje prawne

 • Nowe rozwiązania techniczne i merytoryczne

 • Czas trwania kursu: 8 godzin

 • Ukończenie kursu daje  możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego (egzamin składa się
  z  15 pytań o charakterze testowym)

 • Zaświadczenie ADR uprawniające do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 7. (wydawane
  w języku polskim i angielskim) jest ważne we wszystkich krajach objętych konwencją ADR

 • Zaświadczenie traci ważność po upływie 5 lat

 

Planowany termin rozpoczęcia: w zakładce TERMINY

Formy zgłoszenia:

 • za pomocą formularza przesłanego elektronicznie, faksem lub pocztą dostępnego na stronie internetowej za pomocą formularza przesłanego elektronicznie/ faksem / pocztą dostępnego TUTAJ

 • osobiście w siedzibie firmy Szkoleniowiec w Poznaniu, przy ul. Obornickiej 229- Galeria Arkada- 2. piętro

  

KONTAKT:
Sylwia Szwedkowicz
e-mail:
kursy.szkoleniowiec@gmail.com
☎ 61/8 400 440
 

W ramach szkolenia zapewniamy wszelkie potrzebne materiały.

 

drukuj Strona w wersji do wydruk