Szkoleniowiec Sp. z o.o.

ul. Obornicka 274
60-693 Poznań
NIP: 7811759975

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS:0000229265
Wysokość kapitału zakładowego: 404.000,00 zł

Nr rachunku bankowego: 97 1240 1763 1111 0010 2003 7159

Szkoleniowiec PHSU

Krystyna Tuczyńska, Roman Tuczyński

ul. Obornicka 274
60-693 Poznań
NIP:779-20-88-496

Nr rachunku bankowego: 93 1240 1763 1111 0010 2003 4709