Audyty BHP

Celem audytu jest weryfikacja i ocena obecnie funkcjonujących warunków i rozwiązań organizacyjnych w zakresie BHP w Twojej firmie. Audyt prowadzimy o autorsko przygotowane listy kontrolne, dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów prawa.

Przygotowanie dokumentacji

Na 5 dni przed wizytą audytora wysyłamy listę dokumentów, które należy przygotować na audyt.

Audyt dokumentacyjny

Prawnik oraz specjalista ds. bhp kontroluje, czy wymagane przepisami prawa dokumenty zostały sporządzone oraz czy ich treść jest pełna i zgodna z warunkami pracy w zakładzie.

Audyt techniczny

Kontrola obszarów tj.: obiekty i pomieszczenia pracy (spełnienie wymagań prawnych), elektryczność (pomiary, eksploatacja), czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne (środki ochrony, pomiary), stanowiska i procesy pracy, maszyny i urządzenia techniczne (stan techniczny, instrukcje, CE), magazynowanie i składowanie.

Audyty ochrony p.poż.

Kontrola instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, organizacji systemu przeciwpożarowego, znaków p.poż., rozmieszczenia i ważności sprzętu gaśniczego.

Podsumowanie audytu

W formie raportu przedstawiamy nieprawidłowości oraz wskazujemy zalecenia, które staramy się dostosować do możliwości technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych Państwa Zakładu

Więcej informacji

Magdalena Paluszak
Specjalista ds. szkoleń

mail: m.paluszak@szkoleniowiec.poznan.pl

tel.: 61 84 00 440