Ochrona środowiska

OCHRONA ŚRODOWISKA to dynamicznie rozwijająca się dziedzina, a obowiązki prawne w tym zakresie dotyczą każdego przedsiębiorcy. Zdecydowanie inwestycja w ochronę środowiska kosztuje mniej niż jej brak, stąd outsourcing środowiskowy powierzony doświadczonym specjalistom pozwoli uniknąć ewentualnych uchybień w zakresie ochrony środowiska i wynikających z nich kar finansowych, ale także ewentualnych szkód wizerunkowych.

W ramach kompleksowej obsługi w zakresie ochrony środowiska prowadzimy nadzór prawny i merytoryczny nad Państwa obowiązkami, podyktowanymi charakterem prowadzonej działalności. 

Zakres współpracy

Zakres oferowanej współpracy w zakresie OUTSOURCINGU ŚRODOWISKOWEGO dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb Klienta, najczęściej obejmując:

 • wykonywanie wszelkich obowiązków sprawozdawczych (m.in. do GUS, Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego itp.) oraz rozliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • prowadzenie kart ewidencji odpadów, wraz z bieżącą informacją o możliwości przekroczeń w ilości wytworzonych odpadów
 • nadzorowanie obowiązków pomiarowych zakładu (powietrze, woda, ścieki, hałas) wraz z organizacją terminów i warunków pomiaru
 • prowadzenie konta zakładu w Krajowej Bazie o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Emisjach (KOBIZE)
 • pomoc w uzyskaniu decyzji środowiskowej lub zmianie posiadanych już decyzji środowiskowych
 • przeprowadzanie regularnego audytu środowiskowego na zakładzie, stwierdzającego ewentualne niezgodności w zakresie ochrony środowiska i możliwości doskonalenia, w tym stałe nadzorowanie i implementacja w zakładzie nowych przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska
 • pomoc we wdrożeniach i audytach wewnętrznych/zewnętrznych systemu ISO 14001
 • reprezentowanie interesów Klienta w zakresie ochrony środowiska w kontaktach z przedstawicielami jednostek administracji publicznej
 • opracowanie wewnątrzzakładowych procedur organizacyjnych zapewniających funkcjonowanie zakładu zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującego Prawa Ochrony Środowiska
 • doradztwo środowiskowe w trakcie realizacji projektów inwestycyjnych
 • audyty środowiskowe u dostawców
Więcej informacji:

Mikołaj Marciniak

Specjalista ds. ochrony środowiska 

mail: m.marciniak@szkoleniowiec.poznan.pl 

tel.:  61 84 00 440