Bezpieczna praca na wysokości

Bezwzględny obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy

Zgodnie z definicją zawartą w § 80 ust 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bhp. Prace na wysokości zaliczamy do prac szczególnie niebezpiecznych. W tym przypadku obowiązkiem pracodawcy jest nieodpłatne wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej. Oprócz ich zapewnienia niezbędne jest również przeszkolenie pracowników w sposobach posługiwania się nimi. Do podstawowego sprzętu chroniącego pracowników przed upadkiem z wysokości należy zaliczyć: uprzęże, w tym szelki bezpieczeństwa oraz pasy biodrowe i linki bezpieczeństwa.


Jak bardzo niebezpieczne są prace na wysokości świadczy choćby fakt, że nawet 10 minutowe wiszenie na szelkach po upadku z wysokości może spowodować tzw. szok wiszenia oraz prowadzić do śmierci po opuszczeniu na dół. Człowiek bezwładną masą własnego ciała powoduje ucisk taśm szelek bezpieczeństwa na tętnice udowe co powodować może zatrzymanie krążenia. Szok wiszenia określany jest jako stan wstrząsu spowodowany zatrzymaniem krążenia krwi w kończynach dolnych na skutek biernego zawisu w szelkach bezpieczeństwa. Początki objawów szoku pojawiają się już po 3 minutach bezwładnego wiszenia. W efekcie dochodzi do omdlenia i może doprowadzić do śmierci z powodu niedotlenienia mózgu. Jak temu zapobiec? Należy przeszkolić pracownika w zakresie sposobów ewakuacji i technik udzielania pierwszej pomocy. W Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybko montujących, pracodawca przed dopuszczeniem do pracy operatora żurawia, ma obowiązek zapoznania go z instrukcją ewakuacji z kabiny żurawia. Analiza wypadków wykazała, że przygotowanie jedynie operatora do autoewakuacji nie poprawi bezpieczeństwa ich pracy. Dlatego proponujemy objąć szkoleniem również sygnalistę oraz hakowego. Dzięki temu w razie zasłabnięcia operatora będą mogli udzielić natychmiastowej pomocy i opuścić operatora na ziemię, gdzie zostanie przejęty przez służby medyczne.


Warto wiedzieć, że wydając polecenie pracy w warunkach zagrożenia zdrowia czy życia, pracodawca popełnia poważne przestępstwo. Zgodnie z art. 220 Kodeksu karnego, kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Warto pamiętać, że z punktu widzenia odpowiedzialności za przestępstwo narażenia pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo wystarczające jest samo narażenie pracownika na negatywne konsekwencje – bez konieczności ich wystąpienia. Dla odpowiedzialności pracodawcy nie ma tu również znaczenia doświadczenie pracowników.

Przeszkolenie pracowników zmniejsza ryzyko upadków z wysokości i odpowiedzialności za te zdarzenia

Celem kursu jest:

  • przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu pracy na wysokości,
  • zapoznanie z urządzeniami i zabezpieczeniami stosowanymi w pracach na wysokości,
  • praktyczna nauka wykorzystania specjalistycznego sprzętu do ewakuacji poszkodowanych z miejsca wypadku na wysokości,
  • osiągnięcie przez kursanta celu szkolenia zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadku podczas prac na wysokości i    konsekwencji prawnych które mogą powstać w przypadku takiego zdarzenia.

Zajęcia organizowane są w formie stacjonarnej z praktycznym wykorzystaniem atestowanego sprzętu pod okiem wykwalifikowanego instruktora.
Nasi kursanci będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach z różnych sektorów gospodarki wymagających teoretycznej oraz praktycznej wiedzy i umiejętności bezpiecznego wykonywania prac  na wysokości.

Szkolenie skierowane jest do:

  • osób wykonujących prace na wysokości,
  • osób kierujących pracownikami,
  • osób pracujących w służbie bhp które pragną zdobyć praktyczne umiejętności wykonywania prac na wysokości,

Dlaczego warto?
Jako praktycy, którzy na co dzień wykonują zadania służby bhp, prowadzą szkolenia w tej dziedzinie. Stworzyliśmy program szkolenia, po ukończeniu którego kursant będzie dobrze przygotowany do pracy na wysokości i ewakuacji z
niej poszkodowanego. W sytuacji, gdy ewakuujemy osobę poszkodowaną na wysokości niezbędna jest wiedza jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy, aby zapobiec śmierci na skutek tzw. szoku wiszenia.  Dla tych wszystkich osób mamy także przygotowany kurs udzielania pierwszej pomocy niezbędny w sytuacjach zagrożenia życia.
Nie skupiamy się na teorii mówimy wyłącznie o aspektach które są istotne dla bezpieczeństwa wykonywanej pracy. Uczymy praktycznych zastosowań sprzętu do pracy na wysokości.