Powrót kontroli Państwowej Inspekcji Pracy - jak będą przebiegały?

Od poniedziałku,  22 czerwca 2020 roku inspektorzy pracy przystąpią do wykonywania powierzonych zadań, w tym prowadzenia kontroli warunków pracy, w pełnym zakresie. Działania kontrolno- nadzorcze prowadzone będą przy zastosowaniu procedur ograniczających ryzyko zakażenia wirusem SARS- COV - 2. Oto kilka podstawowych zasad, do których przestrzegania zobowiązani są inspektorzy:

 1. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, w sytuacji gdy nie wyklucza tego charakter kontroli, inspektor pracy powinien podjąć próbę kontaktu telefonicznego z pracodawcą celem ustalenia obowiązujących w zakładzie procedur dotyczących utrzymania reżimu sanitarnego.
 2. Podczas prowadzenia czynności kontrolnych na terenie zakładu pracy zaleca się korzystanie z wydzielonego pomieszczenia. Czynności kontrolne na terenie zakładu pracy powinny trwać możliwie jak najkrócej.
 3. W czasie kontroli inspektor powinien respektować obowiązujące u pracodawcy ograniczenia i obowiązki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2, a także:
  • stosować wymaganą osłonę ust i nosa,
  • przestrzegać higieny rąk,  
  • nie podawać dłoni na powitanie,
  • poddać się wymaganej dezynfekcji rąk czy obuwia,
  • korzystać z udostępnionego przez przedsiębiorcę pomieszczenia,
  • zachowywać wymagany dystans w stosunku do osób przebywających w kontrolowanym podmiocie (min. 2 m),
  • ograniczyć czas wizytacji stanowisk pracy (podlega indywidulanej ocenie przez inspektora),
  • w miarę możliwości ograniczyć kontakt z osobami, z którymi spotyka się w czasie prowadzenia czynności kontrolnych.
 4. Dokumenty udostępnione inspektorowi pracy przez pracodawcę do kontroli poza terenem zakładu zostaną poddane 24-godzinnej kwarantannie w szczelnie zamykanych pojemnikach. Dokumenty te, podobnie jak inna korespondencja, mogą zostać wyjęte i skierowane do użytku  w danej jednostce organizacyjnej PIP dopiero po upływie 24 godzin od wpłynięcia.

 

O tym jak wygląda kontrola Państwowej Inspekcji Pracy dowiesz się z rozmowy z Moniką Tuczyńską - Nowicką: