Powrót szkoleń BHP "po COVIDzie"

Stan epidemii, a następnie stan zagrożenia epidemicznego, spowodował że czasowo "zamrożono" obowiązek pracodacy polegający na regularnej organizacji szkoleń okresowych w dziedzinie bhp. Z dniem 1 lipca 2023 roku odwołano w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, że powraca obowiązek terminowej organizacji szkoleń okresowych w dziedzinie bhp oraz konieczność, w określonym czasie, przeszkolenia osób, które w stanie pandemii oraz stanie zagrożenia epidemicznego nie brały udziału w szkoleniach okresowych w dziedzinie bhp.

Ile mamy czasu na organizację "zaległych" szkoleń okresowych BHP? 

Art. 12e ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w brzmieniu obecnie obowiązującym, wskazano że w przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w:

1) okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub

2) w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii

termin ten wydłuża się do 180. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.
 
Mając na uwadze, że stan zagrożenia epidemicznego odwołano w Polsce z dniem 1 lipca 2023 roku, na organizację zaległych szkoleń okresowych w dziedzinie bhp pracodawcy mają czas do dnia 28 grudnia 2023 roku.
 

Co istotne, pracowników, których termin ważności zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bhp upływa dnia 1 sierpnia 2023 roku (lub później) nie korzystają z możliwości wydłużenia terminu przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, o którym mowa w art. 12e ust. 2  tzw. ustawy COVID-owej.
 
Co równie ważne, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bhp, które utraciły ważność przed dniem ogłoszenia stanu epidemii tj. do dnia 19 marca 2020 roku nie są objęte regulacją art. 12e ust. 2 tzw. ustawy COVID-owej.
 
Można zatem uznać, że termin 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego na uzupełnienie zaległych szkoleń w dziedzinie bhp dotyczy wyłącznie pracowników, którzy szkolenie okresowe w dziedzinie bhp powinni odbyć na przestrzeni 20 marca 2020 roku a 31 lipca 2023 roku.

Pobierz ikonografikę ↓ na której zawarliśmy 5 najważniejszych dat związanych z "odmrażaniem" szkoleń bhp w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego.   

Nasze spostrzeżenia związane z koniecznością powrotu do realizacji szkoleń okresowych BHP znajdziesz w artykule opublikowanym na łamach kwartalnika wydawanego przez Wielkopolską Izbę Budownictwa - artykuł na stronie 17 do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania