U pracownika stwierdzono zachorowanie na COVID-19. Co powinienem zrobić jako pracodawca?

Z dnia na dzień liczba zakażeń koronawirusem SARS – COV – 2 wzrasta, a w konsekwencji wzrasta prawdopodobieństwo tego, że zatrudniany przez Ciebie pracownik okaże się osobą chorą na COVID – 19. Warto zatem mieć świadomość jakie obowiązki ciążą na pracodawcy pracownika zakażonego wirusem SARS – COV – 2.  
 
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom. Aby tę powinność wypełnić pracodawca w pierwszej kolejności powinien porozmawiać z pracownikiem zarażonym koronawirusem SARS – COV – 2  na temat organizacji jego pracy w przeciągu ostatniego tygodnia, aby dowiedzieć się w jakich pomieszczeniach przebywał oraz z jakimi pracownikami lub klientami miał bezpośredni kontakt.

Ponadto rekomenduję, aby pracodawca:

  1. poinformował o potencjalnym zagrożeniu wirusem pozostałych pracowników, którzy mogli mieć styczność z osobą zarażoną (przy czym należy unikać podawania do wiadomości jej imienia i nazwiska, gdyż może to naruszać przepisy o ochronie danych osobowych oraz dobra osobiste takiej osoby);
  2. poinformował o zakażeniu odpowiednie organy sanitarne (istnieje bowiem obowiązek informowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zagrożeniach epidemiologicznych); zgłoszenia dokonać należy telefonicznie pod numerem: 22 25 00 115 lub korzystając z formularza na stronie: https://aplikacje.gov.pl/app/sanepid/#/
  3. przygotował listę osób, które mogły mieć styczność z osobą zakażoną i przekazał taką listę na żądanie sanepidu;
  4. przeprowadził dezynfekcję miejsca pracy pracownika i części wspólnych zakładu pracy (m.in. pomieszczeń socjalnych), a także podjął decyzje co do pracowników mających styczność z zakażonym pracownikiem.