BHP przy komputerze - nowelizacja przepisów

Dnia 17 listopada 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Pracodawcy muszą dostosować stanowiska pracy do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, które stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. (Dz. U. poz. 2367). Pracodawcy tworząc nowe stanowiska pracy muszą stosować się do nowego rozporządzenia już od 17 listopada 2023 r. W przypadku stanowisk pracy wyposażonych w monitor ekranowy stworzonych przed 17 listopada 2023 r. stosowany jest 6 miesięczny okres przejściowy, co oznacza, że Pracodawcy muszą dostosować je do minimalnych wymagań do 16 maja 2024 r. 

Rozporządzenie wprowadza ważne zmiany w wymaganiach BHP, które muszą spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe. Główną zmianą w rozporządzeniu jest prawo pracowników do wyposażenia w dodatkowy sprzęt, w przypadku, gdy na stanowisku pracy niezbędne jest korzystanie z systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Pracodawcy są zobowiązani wyposażyć stanowiska pracy w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, a także w dodatkową mysz oraz klawiaturę (stanowiące osobne elementy wyposażenia podstawowego stanowiska pracy). Dodatkowo, na życzenie pracownika stanowisko pracy należy wyposażyć w podnóżek oraz w uchwyt na dokumenty (posiadający regulację ustawienia wysokości, pochylenia oraz odległości od pracownika). Uchwyt na dokumenty przysługuje pracownikowi w przypadku, gdy podczas wykonywania pracy istnieje konieczność korzystania z dokumentów.

Kolejną ze zmian jest usunięcie z załącznika do rozporządzenia punktu dotyczącego odległości oczu pracownika od ekranu monitora a także odległości między sąsiednimi monitorami oraz punktu o wilgotności powietrza w pomieszczeniach. Zmiany dotyczą również wymagań odnośnie do elementów wyposażenia stanowiska pracy. Z rozporządzenia usunięty został zapis o barwie blatu stołu a także zapis dotyczący odległości ustawienia klawiatury od przedniej krawędzi stołu. Konstrukcja stołu powinna umożliwiać ergonomiczne ustawienie elementów wyposażenia stanowiska pracy w tym ustawienie klawiatury z zachowaniem takiej odległości od przedniej krawędzi stołu, która umożliwia podparcie dla rąk i przedramion z zachowaniem co najmniej kąta prostego między ramieniem i przedramieniem. 

W nowych przepisach zmieniły się także wymagania krzesła, które stanowi wyposażenie stanowiska pracy. Obecnie krzesło powinno posiadać:

  • dostateczną stabilność przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi,
  • regulację wysokości siedziska, regulację wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa,regulację kąta pochylenia oparcia oraz odpowiednie wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów,
  • wyprofilowanie siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud,
  • możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°,
  • regulowane podłokietniki.

Oprócz powyższych zmian, obejmujących wyposażenie stanowiska pracy, nowością jest refundacja szkieł kontaktowych. Dotychczas obowiązkiem pracodawcy było zapewnienie pracownikom wyłącznie okularów korygujących wzrok. Refundacja okularów korekcyjnych lub szkieł kontaktowych przysługuje, w przypadku, gdy na orzeczeniu lekarskim lekarz medycyny pracy wskaże konieczność ich stosowania. Należy również pamiętać, że refundacja obejmuje pracowników zajmujących stanowiska administracyjno-biurowe wyposażone w monitory ekranowe oraz wykonujących przy nich pracę przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Pliki do pobrania